انجام پروژه مهندسی شیمی

کارشناسان مجرب اوج دانش در حوزه های مربوط به شیمی در سطح های مختلف آماده ی ارائه ی خدمات انجام پروژه شیمی می باشند.سطوح مختلف:

 • انجام پروژه مهندسی شیمی برای کارخانه ها و معادن

 • انجام پروژه شیمی برای هر نوع مشاغلی

 • انجام پروژه کارشناسی مهندسی شیمی

 • انجام پروژه ارشد مهندسی شیمی

 • انجام پروژه دانشجویی مهندسی شیمی

 • انجام پروژه در حوزه ی مهندسی شیمی توسط موسسه اوج دانش انجام می شود.

انجام پروژه شیمی

 • مدلسازی کردن و طراحی با نرم افزار
 • شبیه سازی و تحلیل کردن آن با نرم افزار
 • ساخت

خدمات اوج دانش در زمینه ی پروژه شیمی بسیار گسترده است و تقریبا هر نوع پروژه ای در کادر انجام پروژه شیمی اوج دانش انجام می شود.برخی از این خدمات عبارت است از:

 • انجام پروژه هایسیس Hysys
 • انجام پروژه Pipephase – Pipesim
 • انجام پروژه متلب
 • انجام پروژه های OLGA
 • انجام پروژه اسپن Aspen
 • انجام پروژه پترو سیم Petro-sim
 • انجام پروژه پینچ Aspen pinch
 • انجام پروژه شیمی معدنی
 • انجام پروژه فرآیندهای صنایع نفت
 • انجام پروژه طراحی فرآیند
 • انجام پروژه بیوتکنولوژی
 • انجام پروژه داروسازی
 • انجام پروژه شیمی نیروگاه
 • انجام پروژه پتروشیمی
 • انجام پروژه صنایع پالایش
 • انجام پروژه صنایع پتروشیمی
 • انجام پروژه گاز
 • انجام پروژه پلیمر
 • انجام پروژه صنایع غذایی
 • انجام پروژه سلولزی

انجام پروژه شیمی با نرم افزار

کادر شیمی سرای اوج دانش قادر به انجام پروژه در نرم افزار های شیمی می باشد،برخی از خدمات نرم افزاری اوج دانش در انجام پروژه مهندسی شیمی:

 • انجام پروژه اسپن هایسیس Aspen HYSYS
 • انجام پروژه هایسیس HYSYS
 • انجام پروژه اسپن پلاس Aspen Plus
 • انجام پروژه CFturbo
 • انجام پروژه CFX
 • انجام پروژه کامسول COMSOL
 • انجام پروژه PDMS
 • انجام پروژه سالیدورک Solidworks
 • انجام پروژه Petro-sym
 • انجام پروژه ورک بنچ Workbench
 • انجام پروژه اپن فوم OpenFOAM
 • انجام پروژه آباکوس Abaqus
 • انجام پروژه متلب MATLAB
 • انجام پروژه EES
 • انجام پروژه کتیا Catia
 • انجام پروژه فلوئنت Fluent
 • انجام پروژه متمتیکا Mathematica
 • انجام پروژه انسیس Ansys
 • انجام پروژه میپل Maple
 • انجام پروژه Pipephase – Pipesim
 • انجام پروژه OLGA
 • انجام پروژه کد نویسی
 • انجام پروژه فرترن Fortran
 • انجام پروژه ترموفلو Thermoflow
لطفا رای خود را ثبت کنید
خیلی متشکریم بابت وقتی که برای ارزیابی می گزارید