روش تحقیق

روش های مختلفی در تحقیقات وجود دارد که همگی کاربرد های مختلفی دارند. این روش های تحقیق هر کدام برای یک کاربرد استفاده می شود. انواع روش تحقیق و فرآیند تحقیق در همین برگه توضیح داده شده است.

برخی از سفارشات روش تحقیق انجام شده توسط موسسه اوج دانش

در اوج دانش هرگونه روش تحقیقاتی که شما مدنظر داشته باشید انجام می شود، کافیست که شما روش تحقیقاتی خود را اعلام کنید تا اوج دانش به بررسی تحقیق و پژوهش شما بپردازد.برخی از این روش های انجام شده:

 • مقالات روش تحقیق
 • آزمون t در روش تحقیق
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری
 • روش تحقیق توصیفی
 • روش m بزرگ تحقیق در عملیات
 • روش های تحقیق در علوم اجتماعی
 • روش های تحقیق isi
 • روش های تحقیق خاکی
 • نگارش مقاله بر اساس دو روش تحقیق
 • روش تحقیق در حسابداری
 • روش های تحقیق در مدیریت
 • روش تحقیق پیشرفته
 • روش های تحقیق در عملیات نرم
 • روش تحقیق پیمایشی
 • روش تحقیق کتابخانه ای
 • روش های تحقیق در معماری
 • روش تحقیق کیفی
 • روش های تحقیق در روانشناسی
 • روش های تحقیق در بازار
 • پارادایم های روش تحقیق
 • و ده ها پروژه دیگر بر اساس روش تحقیق دیگر

همچنین اوج دانش تمامی پروژه های نگارش مقاله بر اساس روش تحقیق های مختلف را می پذیرد.

لطفا رای خود را ثبت کنید
خیلی متشکریم بابت وقتی که برای ارزیابی می گزارید