طراحی پرسشنامه

در پرسشگری همیشه طراحی پرسشنامه ی خوب و سفارشی بسیار حائز اهمیت است تا بتوان پاسخ های موردنظر خود را از داخل پرسش ها جمع آوری کرد که نیازمند یک فرد آماری و آشنا به مفاهیم روانشناسی و با تجربه در این زمینه است، به همین دلیل اوج دانش از میان کادر آماری و روانشناسی خود افراد تواناتر خود را که در این زمینه دستی دارند مجزا کرده تا در این زمینه نیز به مشتریان خود این خدمات ارزنده را ارائه نماید.
همواره این کادر می کوشند که در زمینه ی ساخت پرسشنامه به روز باشند و با پرسشگری های مانند پرسشگری آماری مختلف آشنایی داشته باشند ، به همین دلیل همیشه به اصول طرح پرسشنامه آگاهی دارند.

برخی اصول طراحی پرسشنامه

 • تقدم و تاخر پرسش ها
 • پیچیده نبودن و حوصله بر نبودن پرسش ها
 • نبودن پرسش های غیر مفید
 • درستی محتوای سوالات
 • متنوع بودن پرسش ها
 • سطح دشواری و آسانی متناسب با نوع پرسش نامه و نوع مخاطب
 • درستی محتوای پرسش ها
 • و اصول دیگری که همگی این اصول از دانسته های محققین اوج دانش در این زمینه است

نکات موجود در ساخت پرسشنامه

در ساخت و طراحی پرسشنامه همیشه نکاتی وجود دارد که شانس موفقیت در جمع آوری پاسخ ها را بیشتر می کند به خصوص طرح کلی از یک پرسشنامه حتی اگر پرسشنامه آنلاین باشد ، برخی از این نکات عبارتند از:

 • طرح کلی
 • دستورالعمل های صریح
 • افزایش شانس موفقیت با راهکار های نوین
 • پرسش های هدایت کننده
 • پرسش های برپایه یادآوری گذشته
 • پرش های مبهم
 • پرسش های دارای بار عاطفی
 • پرسش های منطقی
 • پرسش ها از چه مخاطبانی پرسیده می شود
 • بعد از طراحی پرسشنامه حتما باید پرسشنامه آزموده شود.
لطفا رای خود را ثبت کنید
خیلی متشکریم بابت وقتی که برای ارزیابی می گزارید