نگارش و ویرایش پروپزال | پروژه سرای اوج دانش

نگارش و ویرایش پروپزال

نگارش و ویرایش پروپزال خود را به ما بسپارید!

پیشنهاده یا پروپوزال (به انگلیسی Research proposal) نقشه و رکن اصلی هر کسب و کار یا تحقیق است که در آن کارآفرین یا پژوهشگر مسیر و اهداف خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش می‌پردازد.

اجزای اصلی پروپزال: عنوان ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت ، پیشینه ، اهداف ، سؤالات تحقیق ، فرضیه سازی ، روش و مراحل ، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ، منابع

انواع پروپوزال‌ که توسط پروژه سرای اوج دانش نگارش می شود :

 

۱- پروپوزال‌های داخلی:
پروپوزال‌هایی که در داخل یک شرکت و توسط یک واحد، بخش یا گروه خاص تهیه می‌شوند و ممکن است برای توجیه مدیریت ارشد در مورد یک درخواست یا یک ایده یا به‌صورت کلی تهیه شوند. مثلا مدیر تولید ممکن است برای خودکارسازی یک فرایند تولیدی خاص، پروپوزال تهیه کند.

 

۲- پروپوزال‌های توجیهی:
پروپوزال‌هایی که در پاسخ به درخواست برای پیشنهاد (RFP) یا درخواست برای ارزیابی کیفی (RFQ) یا استعلام یک مشتری احتمالی تهیه می‌شوند.

 

۳- پروپوزال‌های عمومی:
پروپوزال‌هایی که بدون دریافت درخواست مشتری توسط خود بنگاه مشاور تهیه و برای مشتریان احتمالی ارسال می‌شوند تا مشتری در صورت موافقت با آن‌‌ها، پروژه‌ای را در اختیار بنگاه مشاور قرار دهد.

 

۴- پروپزال پژوهشی:
این پروپزال نقشه راه پژوهش را که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به ارائه راهکارهای جستجو ، آزمایش و تحلیل می‌پردازد.

سفارش خود را با پیامرسان ارسال فرمایید: 09212394018
@OjDanesh
OjDaanesh@gmail.com

تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش

https://OjDanesh.com/همکاری-با-اوج-دانش/

نگارش بیزینس پلن کانادا را به ما بسپارید|پروژه سرای اوج دانش

نگارش بیزینس پلن کانادا را به ما بسپارید

نگارش بیزینس پلن کانادا را به ما بسپارید
Business Plan ( BP )

انجام نگارش طرح کسب و کار یا طرح بازاریابی و فروش با در نظر گرفتن استراتژی، هدف ، مزیت رقابتی، پیش بینی، اولویت، برنامه زمانی، متغیرها و وابسته ها، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت بودجه ، نقدینگی ،انعطاف پذیری، راهبرد ها، تاکتیک ها و …

طرخ کسب و کار در شروع هر برنامه کارآفرینی اهداف کسب و کار را تعیین می نماید، در آن دلایل تحقق هدف ها و برنامه مدون برای رسیدن به آن اهداف ارائه می گردد. در این برنامه جزئیات با اعداد و نمودار توضیح داده می شود.در ادامه مواردی که برای یک طرح تجاری مهم است ارائه می گردد

قیمت نگارش: با در نظر گرفتن کیفیت ، نوع کار و محل ارائه در نظر گرفته می شود .

ارسال و ثبت سفارش از طریق پیام رسان ها: 09212394018 – OjDanesh
تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش
https://ojdanesh.com/

نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید|پروژه سرای اوج دانش

نگارش طرح توجیهی خود را به ما بسپارید

نگارش طرح توجیهی خود را به ما بسپارید

ادامه مطلب …

بیزینس پلن تخصصی را از ما بخواهید|پروژه سرای اوج دانش

بیزینس پلن تخصصی را از ما بخواهید

بیزینس پلن تخصصی را از ما بخواهید!

مناسب برای کارآفرینان ، مدیران، دانشجویان، کارمندان ، مدرسان، صاحبین مشاغل، مخترعین ، محققین ، مبتکرین و…

انجام نگارش طرح کسب و کار با در نظر گرفتن استراتژی، هدف ، مزیت رقابتی، پیش بینی، اولویت، برنامه زمانی، متغیرها و وابسته ها، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت بودجه ، نقدینگی ،انعطاف پذیری، راهبرد ها، تاکتیک ها و …

یک بیزینس پلن آماده در ساده‌ترین شکل، به‌ عنوان یک راهنما و یک نقشه راه برای کسب‌ و کار شما است که اهداف و جزئیات نحوه برنامه‌ریزی شما را برای دسترسی به اهدافتان مشخص می‌کند. ایده کسب و کار شما باید منسجم بوده و نباید تبدیل به یک سند طولانی و رسمی شود، فقط باید همانند مقاله‌ای باشد که موارد مهم کسب و کار خود را در آن نوشته باشید.

اگر نسبت به کسب و کار خود جدی هستید، داشتن یک نمونه بیزینس پلن و یک برنامه‌ریزی جدی و درست در مورد کسب و کار بسیار مهم و لازم است.

قیمت نگارش: با در نظر گرفتن کیفیت ، نوع کار و محل ارائه در نظر گرفته می شود .
ثبت سفارش و مکاتبه از طریق پیام رسان ها: 09212394018 ID:OjDanesh
https://OjDanesh.com
تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش

نگارش پروپزال خود را به ما بسپارید|پروژه سرای اوج دانش

نگارش و ویرایش پروپزال

نگارش پروپزال خود را به ما بسپارید!

 

 

 

ثبت سفارش و مکاتبه از طریق پیام رسان ها: 09212394018 ID:OjDanesh
https://OjDanesh.com

✴️ مناسب برای کارآفرینان ، مدیران، دانشجویان، استاتید، کارمندان ، مدرسان، صاحبین مشاغل، مخترعین ، محققین ، مبتکرین و…

پیشنهاده یا پروپوزال (به انگلیسی Research proposal) نقشه و رکن اصلی هر تحقیق یا کسب و کار است که در آن پژوهشگر یا کارآفرین مسیر و اهداف خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش می‌پردازد.

اجزای اصلی پروپزال: عنوان ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت ، پیشینه ، اهداف ، سؤالات تحقیق ، فرضیه سازی ، روش و مراحل ، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ، منابع

انواع پروپوزال‌ که توسط پروژه سرای اوج دانش نگارش می شود :
۱- پروپوزال‌های داخلی:
پروپوزال‌هایی که در داخل یک شرکت و توسط یک واحد، بخش یا گروه خاص تهیه می‌شوند و ممکن است برای توجیه مدیریت ارشد در مورد یک درخواست یا یک ایده یا به‌صورت کلی تهیه شوند. مثلا مدیر تولید ممکن است برای خودکارسازی یک فرایند تولیدی خاص، پروپوزال تهیه کند.
۲- پروپوزال‌های توجیهی:
پروپوزال‌هایی که در پاسخ به درخواست برای پیشنهاد (RFP) یا درخواست برای ارزیابی کیفی (RFQ) یا استعلام یک مشتری احتمالی تهیه می‌شوند.
۳- پروپوزال‌های عمومی:
پروپوزال‌هایی که بدون دریافت درخواست مشتری توسط خود بنگاه مشاور تهیه و برای مشتریان احتمالی ارسال می‌شوند تا مشتری در صورت موافقت با آن‌‌ها، پروژه‌ای را در اختیار بنگاه مشاور قرار دهد.
۴- پروپزال پژوهشی:
این پروپزال نقشه راه پژوهش را که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به ارائه راهکارهای جستجو ، آزمایش و تحلیل می‌پردازد.

سفارش خود را با پیامرسان ارسال فرمایید: 09212394018
@OjDanesh
OjDaanesh@gmail.com
https://OjDanesh.com

تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش

نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید|پروژه سرای اوج دانش

نگارش طرح توجیهی خود را به ما بسپارید

نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید

طرح توجیهی چیست؟
گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report نام دارد.

طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود.

ارسال و ثبت سفارش طرح توجیهی از طریق پیام رسان های طلگرام، واتساپ ، سروش و …:
09212394018 ID:OjDanesh
تماس: 02188263128

موسسه پروژه سرای اوج دانش
مرجع تدوین و ارائه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی: عمرانی، خدماتی، گردشگری، بهداشتی، حمل و نقل، بازرگانی ، صنعت، معدن، تجارت، مسکن، کشاورزی، خدمات، اصناف، نفت و گاز ، انرژی و …

جهت ارائه به تمامی ارگان ها: فرمانداری، استانداری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان گردشگری، تمامی بانک های عامل ملت، ملی، صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، بانکهای خصوصی، صندوقهای مالی اعتباری، موُسسات مالی واعتباری و سایرسازمان های اقتصادی و …
انجام مطالعات و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت اخذ جواز، وام، گشایش اعتبار اسنادی و پیش بینی بازار و هدف برای سرمایه گذاران محترم پیش از اقدام به سرمایه گذاری در مشاغل مختلف
انواع طرحهای توجیهی و آماری
– تهیه طرح های توجیهی اقتصادی،فنی ومالی
-گزارش های نظارتی
– درکلیه بخشهای مختلف اقتصادی
– به منظورتاُمین منابع مالی پروژه ها
– درکلیه استانهای کشور

ارسال و ثبت سفارش از طریق پیام رسان ها: 09212394018 ID:OjDanesh
تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش
https://ojdanesh.com

اهمیت نوشتن سمینار در کارشناسی ارشد

همانطور که می‌دانید یکی از درس‌های اجباری در مقطع کارشناسی ارشد ، ارائه‌ی سمینار است . بنابر‌این دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی موظف هستند این درس دو واحدی را حداقل یک ترم پیش از دفاع از پایان نامه گذارنده باشند . یعنی دانشجویان پس از انتخاب استاد راهنما بنابر قوانین و سیاست ‌های دانشگاه خود ، در ترم دوم یا سوم ، موظف به ارائه این درس هستند.

 

https://ojdanesh.com/1399/10313/اهمیت-نوشتن-سمینار-کارشناسی-ارشد/

نوشتن سمینار کارشناسی ارشد به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌های تحقیق و چگونگی نوشتن پایان‌نامه آشنایی کامل‌تری داشته باشند . بعد از اخذ واحد سمینار ، دانشجو و استاد راهنما جلساتی را با هم تشکیل داده و با توافق هم موضوعی را انتخاب می‌کنند که در بیشتر موارد موضوع پایان نامه و سمینار در یک راستا هستند .

دانشجو پس از انتخاب موضوع باید به مطالعه‌ی مقالات، پایان نامه‌ها و کتاب‌های مرتبط بپردازد و خلاصه‌ای از آن‌ها را تهیه کند. همچنین دانشجو بایستی طی چند جلسه، نتایج تحقیقات خود را به استاد راهنما گزارش دهد که اگر مشکل و ایرادی در پژوهش وجود دارد برای رفع مشکل از او راهنمایی بخواهد. در پایان ترم دانشجو باید اطلاعیه‌ای مربوط به ارائه سمینار را روی برد دانشگاه نصب کند. در روز سمینار، اطلاعات جمع‌آوری شده باید در یک جلسه تقریبا ۲۰ دقیقه‌ای با استفاده از پاورپوینت در حضور استاد راهنما و سایر افراد علاقمند ارائه شود. در انتهای سمینار، استاد راهنما و سایر دانشجویان می‌توانند در مورد مباحث ارائه شده، سوالات مورد نظر را بپرسند.

هدف از ارائه‌ی سمینار کارشناسی ارشد

هدف از اجباری بودن ارائه سمینار در مقطع تحصیلات تکمیلی، کمکی به دانشجویان است تا بعد از این دوره بتوانند کارهای مربوط به پایان نامه را خودشان بنویسند. در طول انجام سمینار، دانشجویان نحوه برنامه‌ریزی، جمع‌آوری اطلاعات، مطالعه منابع علمی معتبر و انجام تحقیقات لازم برای نگارش پایان نامه ارشد را خواهند آموخت.

•مهارت‌هایی که دانشجو با ارائه سمینار به دست می‌آورد :

•طرح سوال تحقیق؛
•ارائه اهداف پژوهش؛
•آشنایی با ساختار پایان نامه؛
•برنامه‌ریزی برای انجام تحقیقات علمی؛
•تهیه و دفاع از یک طرح تحقیقاتی (پروپوزال) و فصول پایان نامه؛
•توانایی ارائه مناسب و بحث مطالب پایان نامه در جلسه دفاع؛
•توانایی استدلال و ارائه توضیح به صورت شفاهی در مورد موضوعاتی که ممکن است توسط داوران جلسه دفاع پرسیده شود.

 

✔خدمات موسسه اوج دانش در خصوص انجام سمینار

انجام‌سمینار‌ با کیفیت را به کادر با تجربه اوج دانش بسپارید، از جمله خدمات این موسسه انجام سمینارهای مربوط به حوزه‌ی کارشناسی ارشد می‌باشد.

پروژه سرای اوج دانش در تمامی رشته‌ها سمینار‌هایی با بالاترین کیفیت را  ارائه می‌دهد که همه‌ی این سمینارها دارای محتوای بسیار ارزشمند و اصیلی هستند .

انجام سمیناردانشجویی ، انجام سمینارشغلی ، انجام سمینارکارشناسی ارشد ، انجام سمینار دکتری و …

 

• نشر این متن با ذکر عنوان زیر به عنوان منبع جایز است  :گردآوری شده توسط پروژه سرای اوج دانشhttps://ojdanesh.com

 


 

مفهوم داده خام در مقالات علمی (Raw data)

به هنگام سابمیت مقاله ، به دلیل تکمیل اطلاعات مقاله ، مجله‌ از شما ارسال داده های خام مقاله را درخواست می‌کند . چاپ مقاله یک فرآیند علمی است که نیازمند تخصص ها و آشنایی هایی است و  مفاهیم موجود در فرآیند پژوهش نشان دهنده‌ی هریک از مراحل آن فرآیند است. برای مثال وقتی صحبت […]

نکته‌های کاربردی برای نگارش مقدمه در مقالات

مقدمه یک توضیح کوتاه از ادبیات پژوهشی موضوع مقاله است که سوال اصلی پژوهش و علت انتخاب موضوع آن ارائه می‌دهد . مقدمه را می‌توان قلب مقاله در نظر گرفت چرا که معرف اهداف اصلی و ادبیات پژوهش است . این بخش از مقاله ابتدا با یک توضیح کوتاه از ادبیات پژوهشی موضوع مقاله آغاز می‌شود که بلافاصله بعد از چکیده آورده می‌شود . شاید در نگاه اول نوشتن بخش مقدمه ساده به نظر آید ، اما وقتی شروع به نگارش می‌کنید ممکن است نتوانید نظم درستی به مطالبتان بدهید.

بنابراین در ابتدای نگارش بایستی مقدمه‌ی مقاله را مانند یک قیف در نظر بگیرید که به تدریج قطر آن کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی در ابتدا درباره موضوعات کلی تر مطرح می‌شود. سپس به سراغ بخش مرور ادبیات بروید و سعی کنید تا موضوعات را تخصصی تر نقد و بررسی کنید و سرانجام در انتهای مقدمه به ارائه کار تحقیقی خود بپردازید. برای افرادی که تجربه‌ای در نگارش مقاله نداشته‌اند و برای نخستین بار قصد نوشتن یک مقاله را دارند پیشنهاد می‌شود که بعد از تکمیل ساختار مقاله و گرفتن نتایج مقاله ، مقدمه نویسی را انجام دهند . اما برای اساتید دانشگاهی و محققین با تجربه در زمینه نگارش مقاله شاید نوشتن مقدمه اولین و راحت ترین بخش از مقاله باشد.

انجام پروژه پاورپوینت | نگارش پروپوزال | ترجمه مقاله

✔ ویژگی‌های یک مقدمه خوب :

مقدمه باید طوری نوشته شود که خواننده را به سوی پیشرفته ترین‌ها و بروزترین های حوزه مطالعاتی مدنظر خود هدایت کند و این امکان برای او فراهم شود که بقیه مقاله را بفهمد . سعی کنید برای مقدمه‌نویسی مقالات 3 سال اخیر را مطالعه کنید. زیرا مطالب بروزتری را ارائه می‌دهند و از طرفی از دید سردبیر مجله نیز این موضوع حائز اهمیت است. توجه داشته باشید که مقدمه باید به گونه‌ای نوشته شود که باعث ترغیب خواننده به خواندن ادامه‌ی مقاله شود.  از سوی دیگر نگارش خوب مقدمه تأثیر بسزایی روی نظر داوران و سردبیر در مورد مقاله شما خواهد داشت .

 

https://ojdanesh.com/1399/10498/نکاتی-برای-نگارش-مقدمه-در-مقالات/

 

اکنون به بررسی رعایت چند نکته‌ی کلیدی در مقدمه نویسی می‌پردازیم :

•اهمیت و حساسیت نخستین پارگراف

به اصطلاح می‌گویند که اولین برخورد می‌تواند آخرین برخورد باشد. تصور کنید برای یک مصاحبه شغلی با لباسی کثیف و آشفته حاضر شویم. همین حالت برای اولین پاراگراف مقاله مطرح است. اصطلاحات به کار رفته در نخستین پاراگراف باید به قدری قوی و محکم و جذاب باشد که مخاطب را مشتاق به خواندن پاراگراف‌های بعدی کند . خیلی وقت ها نویسندگان مقاله ، ده ها بار این پاراگراف را بازنگری می‌کنند تا به شکل مناسب دربیاید ، چرا که اولین پاراگراف بیان کننده‌ی موضوع اصلی مقاله است . بنابراین باید به شکلی قوت تفکر و عمق مقاله و هنر نویسندگی را به خوبی نشان دهد. کلیشه‌ای نوشتن پاراگراف نخست یکی از اشتباهات در نگارش مقدمه است  در نگارش پاراگراف اول این است . همانطور که می‌دانیم مقوله استفاده از ابزارهای آموزشی نوین مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است .

• طفره رفتن در مقدمه

یکی از اشتباهات رایج در نگارش مقدمه‌ی مقاله طفره رفتن است ! یعنی به جای پرداختن به حواشی اصل مطلب بیان شود . مثلا به جای جمله‌ی “همان طور که همگان می‌دانند، شبکه‌های اجتماعی امروزه در تمامی دنیا فراگیر شده‌اند …” عبارت “اخیرا سه پژوهش چهار دلیل برای استفاده نکردن از شبکه‌های اجتماعی در محیط های آموزشی را مطرح کرده اند. را به کار بریم تا مقصود خود را دقیق تر بیان کنیم  .قاعده کلی این است ، هر حرفی که برای مخاطب تخصصی مقاله‌ی ما جدید، جالب و ضروری نیست باید حذف کنیم.

• ضرورت بیان سوال تحقیق در مقدمه

مطرح کردن سوال اصلی مقاله در صفحه نخست باعث می‌شود سریع‌تر به اصل مطلب بپردازیم . گاهی توصیه می‌شود در پارگراف دوم مقدمه این کار صورت گیرد یعنی بعد از اینکه در پاراگراف نخست موضوع را طرح کرده‌ایم در پاراگراف دوم بگوییم که این مقاله به دنبال پاسخ دادن به چه سوالی است. این کار باعث می‌شود تا مقدمه چینی‌های غیر مرتبط راحت‌تر حذف شود و مخاطب سریع تر به اصل حرف ما در مقاله پی‌ببرد.

آیا مطرح کردن برخی نتایج در قسمت مقدمه جایز است ؟

باید دقت داشت که مقدمه باید برای مقاله بازاریابی کند. یعنی مخاطب با خواندن مقدمه مشتاق به ادامه‌ی مطالعه‌ی مقاله شود . در علوم انسانی که گاهی مقالات طولانی هستند، پیشنهاد می‌شود در انتهای مقدمه، دو تا سه مورد از مهم‌ترین دستاوردهای جدید و ارزشمند مقاله را به صورت گذرا مطرح کنیم. مثلا بگوییم که تحلیل ما از این مساله سه زاویه مهم از پدیده‌هایی که تا به حال به آن توجه نشده است را آشکار می‌کند. اما نیازی نیست که این یافته‌ها را توضیح و بسط دهیم  و این کار را در بخش یافته های مقاله باید انجام دهیم). اما اگر مقاله کوتاه است و مخاطب با دیدن کل مقاله به راحتی می‌تواند متوجه یافته های کلیدی مقاله شود ، شاید نیازی به ذکر این موارد در مقدمه نباشد .

• تشخیص مقدمه‌ی مناسب برای مقاله

انجام دو کار به موفق بودن شما در نگارش مقدمه کمک می‌کند ؛نخست باید به صورت دقیق هدف مقاله را بیان کرد . سپس به صورت محکم و مستدل نشان دهیم چرا موضوع دقیق مورد بحث در مقاله هم مهم است و هم اینکه در بین تحقیق های گذشته جایش خالی است. برای آنکه بدانیم مقاله‌ی خوبی نوشته‌ایم این است که بتوانیم در ۳ تا ۵ جمله به صورت خیلی خلاصه این دو مساله را برای مخاطبی که در حوزه‌ی تحقیقاتی ما فعالیت می‌کند بیان کنیم و او قانع شود. اگر مخاطب برایش مساله‌ای مبهم بود یا اینکه در مورد ضرورت تحقیق ما تردیدی داشت، عملا در نگارش مقدمه موفق نبوده‌ایم.

• آخرین پاراگراف مقدمه شامل چه چیزی است ؟

در آخرین پاراگراف مقدمه باید مطرح کنیم که در ادامه‌ی مقاله چه مطالبی را به چه ترتیبی بیان می‌کنیم. مثلا “در بخش بعدی، به مرور مطالعات گذشته در زمینه‌ی … می‌پردازیم سپس در بخش روش شناسی به تشریح روش تحقیق به کارگرفته می‌پردازیم. در بخش چهارم، به بیان یافته‌های تحقیق در مورد … می پردازیم”.

سعی کنید علی‌رغم این که ساختار و محتوای بخش‌های بعدی مقاله به صورت خلاصه معرفی می‌شود، تا حد امکان این کار به صورت کلیشه‌ای انجام نشود. به طور دقیق‌تر بیان کنید که محتوای هر بخش مقاله به چه مطلب و موضوعی اختصاص دارد. مثلا به جای آنکه به صورت کلی بگوییم “در بخش چهارم به بیان یافته‌های تحقیق می‌پردازیم”، بگوییم “در بخش چهارم، سه عامل کلیدی موفقیت شرکت های نوآور در کشورهای در حال توسعه را از تحلیل یافته های میدانی شناسایی می‌کنیم.

 

نشر این متن باذکر منبع با استفاده از عنوان زیر بلامانع است:

گردآوری شده توسط پروژه سرای اوج دانش” https://ojdanes.com

برای اطلاع از خبر های علمی روز ، در کانال تلگرامی ما عضو  شوید

https://telegram.me/MBlogy


 

پیشینه پژوهش در مقاله نویسی و ساختار مرور پیشینه‌ی تحقیق

پیشینه‌ی پژوهش یا مرور ادبیات تحقیق ( Literature review) بخشی از مقاله‌های چاپ شده در مجلات ‌علمی است که در آن وضعیت پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌ی پژوهشی ویژه ارائه می‌گردد و رویکردهای خاصی که در آن حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند مرور می‌شوند . بخش پیشینه پژوهش همانند دیگر بخش‌های یک مقاله علمی تحت بررسی داوری همتا قرار می‌گیرد و نوشته‌های آن باید به درستی به منابع معتبر ارجاع داده شوند . بعضی از ژورنال‌ها در پایان هر دوره‌ ، نوشتاری با عنوان «دوره سالانه» یا «مرور سالانه» منتشر می‌کنند که در آن به مرور مقالات چاپ شده به ویژه در آن ژورنال پرداخته می‌شود .

داوری همتا( Peer review) چیست؟

به روند بازنگری همه‌جانبه‌ی مقاله‌های علمی توسط متخصصان همان رشته با دقت بالا را داوری همتا گویند. متخصصان پژوهش‌های دریافت شده را تجزیه تحلیل و یافته‌های آن را بررسی می‌نمایند و به پرسش‌های ویژه‌ای که دیگر صاحب‌نظران، اعم از مسئولین مجله (معمولاً سردبیران مجله) و خوانندگان متخصص مطرح می‌کنند، پاسخ می‌دهند. سپس داوران همتا، نکته‌های مفیدی در مورد میزان اهمیت ، نو‌آوری ، طرز ارائه‌ی نتایج ، اعتبار آن‌ها، رعایت اصول اخلاقی و سایر ویژگی‌های مقاله‌هایی که داوری می‌نمایند را مطرح می‌کنند. تا سال‌های دهه نود، داوری همتا دقیقاً مورد مطالعه قرار نگرفته بود
و برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۸۵ واژه‌ی هم‌ترازخوانی به عنوان معادل آن به کار برده شده است

 

https://ojdanesh.com/1399/10345/پیشینه-پژوهش-و-ساختار-پیشینه‌ی-تحقیق/

جایگاه مرور پیشینه در فرآیند تحقیق

هر پژوهش چنان با اطلاعات و منابع دانشی در هم آمیخته است که بدون توجه به اطلاعات موجود و رفتار اطلاع یابی مؤثر ، نمی‌توان اطلاعات جدید و به اصطلاح ” دانش نو ” را تولید کرد. هر فعالیت پژوهشی فرایندی چند مرحله‌ای دارد (توانایی شناسایی، بازیابی، مرور و تحلیل و نوشتن) که در نگارش پیشینه‌ی تحقیقات جایگاه مهمی دارد به گونه‌ای که مرور پیشینه تا گام‌های پایانی پژوهش ادامه دارد . به بیان دیگر پژوهشگر باید تا به اتمام رساندن تحقیق خود با دیگر پژوه‌ها‌ی همواره در تعامل باشد

گام‌های مهم در فرآیند پژوهش :

 1. یافتن زمینه و موضوع مناسب برای تحقیق(مسئله یابی)
 2. مطالعه و مرور پیشینه‌ی نظری و پژوهشی
 3. تدوین پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش
 4. تعیین روش تحقیق، ابزار گردآوری داده‌ها و آزمون‌های آماری
 5. اجرای پژوهش و گردآوری داده‌ها
 6. تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها
 7. بحث و نتیجه‌گیری و سرتنجام تدوین گزارش پژوهش

مفهوم و اهمیت مرور پیشینه در نگارش تحقیق

پژوهشگر نخست باید با مطالعه‌ی تحقیقاتی ، شناخت نسبى از مسئله و مفاهیم مرتبط با آن را به دست آورد و سپس با بررسى پیشینه ، شناخت خود را کامل‌تر سازد . ممکن است با شناخت کامل‌تر نسبت به مسئله بتواند منابع جدیدى را براى پیشینه‌ی تحقیق به دست آورد که با مطالعه‌ی آن منابع به شناخت دقیق تر مسئله برسد.

از دیدگاه کلی ، مرور نوشتارها و پیشینه‌ی پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک تحقیق با موضوع خاص. از این رو فعالیتی تحلیلی وانتقادی است که طی آن پژوهشگر متون و آثار موجود در زمینه‌ی پژوهش را شناسایی و بر اساس یک الگوی مشخص و با در نظر داشتن هدف خاص پژوهش خود ، آن‌ها را بررسی، تحلیل و نقد ‌کند تا در راستای پژوهش خود از آن‌ها استفاده کند. توجه داشته باشید که مرور نوشتارها ، خلاصه‌ی پژوهش‌های پیشین نیست بلکه مطالعه‌ای است که علاوه‌بر خلاصه کردن پژوهش‌های پیشین، آن‌ها را ارزیابی و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر و با پژوهش مدنظر پژوهشگر مشخص می‌کند.

تحقق اهداف هر پژوهش به میزان زیادی به کیفیت پیشینه‌ی پژوهش بستگی دارد .

هدف از پیشینه‌ی پژوهش در نگارش تحقیقات چیست؟

نگارش پیشینه پژوهش یا مرور متون در هر نوشته‌ی علمی اهدافی را دنبال می‌کند. از این رو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد : 

 • شناسایی آثار مطرح، نویسندگان و پژوهشگران معتبر و کلیدی در موضوع مورد نظر
 • شناسایی نظریه‌ها، فرضیه‌ها و مباحث عمده در زمینه موضوع مورد پژوهش ( پژوهشگر باید به‌طور کامل نشان دهد که تحولات نظری و کاربردی در حوزه یا موضوع مورد توجه وی چیست و تا کجا پیش رفته است.)
 • توصیف اینکه پژوهشگر تا حد ممکن همه آثار و پژوهش‌های مرتبط را مورد توجه و بررسی قرار داده است .
 • اطمینان از تکراری نبودن کار محقق (وجود تفاوت‌هایی در یک یا چند زمینه نسبت به سایر آثار مشابه )
 • تأکید بر اینکه کار پژوهشگر با توجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها انجام می‌گیرد و یافته‌های جدیدتری از آن انتظار می‌رود .
 • شناسایی متغیرهای گوناگونی که در انجام پژوهش و سنجش کمی یا کیفی نقش دارند .
 • توصیف این مسئله که در پژوهش‌های دیگر محققان از چه روش‌ها و چه ابزارهایی برای گردآوری و تحلیل کمی و کیفی اطلاعات استفاده شده است . اینکه تا چه میزان آن روش‌ها وابزارها معتبر بوده و نقش آن‌ها در پژوهش چه می‌تواند باشد؟
 • شناسایی کمبود‌هایی که در منابع پژوهشی تحقیق وجو دارد (پیدا کردن موضوع مناسب توسط پژوهشگر )

نکته قابل توجهی که بر اهمیت بخش مرور نوشتارها‌ی پیشینه‌ی پژوهش در مقاله‌ها ، پایان نامه‌ها و گزارش‌های پژوهش می‌افزاید آن است که کیفیت این بخش از کار پژوهشی به منزله‌ی یک شاخص داوری برای این گونه آثار به‌شمار می‌رود. چنانچه پیشینه پژوهش از جامعیت، عمق، انسجام، دقت و تحلیل‌های قوی برخوردار باشد، خواننده یا داور قضاوت مثبتی نسبت به کل اثرخواهد داشت. به نوعی اطمینان حاصل می‌شود که پژوهشگران تلاش زیادی در بررسی و استفاده درست از آثار و نوشته‌های موجود به عمل آورده‌اند .

ارتباط پژوهش مدنظر محقق با سایر پژوهش ها

هر طرح پژوهشی در شبکه‌ای از پیوندها میان مطالعات هم موضوع قرار دارد  که ترسیم این ارتباطات در بخش مرور پیشینه‌ی پژوهش انجام می‌شود. یکی از هدف‌های عمده پیشینه‌ی پژوهش آن است که ارتباط پژوهش در حال انجام، به لحاظ پشتیبانی یا مقایسه، با پژوهش‌های پیشین مشخص شود . بدیهی است که هر پژوهش باید با توجه به پژوهش‌های پیشین مربوطه طراحی و اجرا شود و ارتباط میان پژوهش در دست انجام با سایر پژوهش‌های مرتبط را به شکل عینی و عملی، در بخش پیشینه پژوهش و همچنین در تمام تحقیق برقرار کرد. در واقع مرور پیشینه‌ی تحقیق مشخص کننده‌ی میزان پیشرفت علم تا کنون و بیانگر خلاء‌های موجود در آن است.

ساختار و محتوای مرور پیشینه

ساختار پیشینه چارچوبی است که بخش‌ها و اجزای پیشینه پژوهش در آن ارائه می‌شود. پیشینه پژوهش باید در قالب یک ساختار متناسب با محتوای پایان نامه یا طرح پژوهشی ارائه شود تا پژوهشگر بتواند حاصل کار خود را به درستی در آن ساختار بیان کند. به‌طور معمول در یک پایان نامه یا گزارش پژوهشی، ساختار پیشینه به صورت زیر است :

مقدمه (درآمد) پیشینه

پیش از ورود به بررسی و نقد متن‌های مرور شده لازم است هدف، چارچوب، دامنه کار و رویکرد را در یک مقدمه‌ی کوتاه بیان کرد. این مقدمه باید تصویر کلی از موضوع پژوهش، اهمیت آن، و سپس وضعیت کلی نوشتارها و پژوهش‌های نگارش شده در آن موضوع را در حد یک یا دو بند (پاراگراف) ارائه کند. ابتدا بهتر است یک یا دو جمله درباره‌ی موضوع مورد بررسی بیان شود. سپس دربارهٔ جایگاه و اهمیت موضوع موبوطه و آنگاه چند جمله دربارهٔ وضعیت موجود مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع آورده شود.

بدنه اصلی پیشینه‌ی تحقیق

این بخش به نظم ارائه‌ی محتوا و چگونگی ارائه‌ی آن اشاره دارد. ساختار پیشینه تحقیق بر مبنای روال زمانی ، دسته‌بندی مکانی و یا ساختار موضوعی صورت می‌گیرد. پس از مقدمه مورد نظر ، لازم است آثار مرور شده را به دسته‌های مناسبی که با پژوهش در دست انجام مناسبت دارد تفکیک کرد.

پیشرفت مباحث باید از یک رویکرد کلی به سوی بحث‌های تخصصی حرکت کند. در ابتدای هر بحث تخصصی نیز می‌توان یک جمله مقدماتی مبنی بر معرفی موضوع مورد بحث و اهمیت آن اضافه کرد. در این جمله حتی می‌توان به کیفیت و کمیت پژوهش‌های انجام شده نیز اشاره کرد. تنوع ساختار و تنظیم محتوا در مرور پیشینه بستگی به نوع و هدف پژوهش دارد. محتوای پیشینه می‌تواند براساس مفاهیم و متغیرهای مطرح در پژوهش‌های پیشین و دیدگاه‌های نظری در مورد آن‌ها تنظیم شود. لازم است در هر مقوله تخصصی، منابع مرور شده را به ترتیب سال انتشار آن‌ها دنبال یکدیگر آورد.

مرور پیشینه از نظر مکانی به دو دسته تقسیم می‌شود
پیشینه در داخل کشور
پیشینه در خارج کشور

استنتاج پایانی از مرور نوشتارها

در پایان لازم است محقق یک استنتاج کلی از مرور نوشتارها و پیشینه‌ی پژوهش ارائه دهد . بدین مفهوم که وضعیت کلی پژوهش‌های مورد بحث و یافته‌های مهم آن‌ را در یک یا دو بند بیان کرد. چنانچه مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش برای یک کار جدی مانند نگارش پایان نامه یا طرح پژوهشی انجام می‌شود، استنتاج نهایی باید با توجه به هدف مورد نظر و شناسایی زمینه‌های مناسب برای طرح سوال‌ها یا فرضیه‌ها، متغیرهای دخیل در پژوهش، روش‌های به کار رفته، آزمون‌های آماری، یافته‌ها و نیز پیشنهادهای صاحب نظران برای انجام پژوهش‌های بیشتر صورت گیرد.

 

انتشار این متن با عنوان زیر به عنوان منبع بالامانع می‌باشد

“گردآوری شده توسط پروژه سرای اوج دانش : https://ojdaneh.com