علت وجود سرقت علمی و ادبی در مقالات ایرانیان چه می‌تواند باشد ؟

نکاتی درخصوص پلاجیاریسم در مقالات علمی

مقدمه : احترام به نوشته بزرگان علم و ادب همواره امری بسیار مهم در بین پیشینیان ما بوده است. به این صورت که همواره جمله ای که برای خود ما نبوده را از قول صاحب آن سخن نقل می‌کردیم .

 

 

پلاجیاریسم https://ojdanesh.com/1398/8748/وجود سرقت علمی و ادبی در مقالات ایرانیان/

پلاجیاریسم _ پارافریز

 

پلاجیاریسم ( plagiarism ) به نحوی تغییر یافته‌ی همان مرام هست که دوباره به ما بازگشته هست. روشی که برای رفع پلاجیاریسم برای نویسنده های ایرانی به اشتباه ، بدیهی شده است .

نوشته‌ی مقاله دیگری را با درک و زبان خود (به علاوه تغییر گرامر و واژگان) بنویسیم و قرار گیری پرانتز ارجاع پس از آن برای حل مشکل پارافریز کفایت می‌کند. که البته این کار لازم هست ولی کافی نیست. و باز هم سرقت‌علمی و ادبی توسط نرم‌افزار مربوطه تشخیص داده می شود.

چالشی که امروزه وجود دارد  آن است که برخی نرم‌افزارها (مانند iThenticate ) به مهم‌ترین عامل که جهت بررسی سرقت علمی و ادبی تکیه می‌کنند “هم رفرنس بودن مطالب در دو مقاله” می‌باشد . (یعنی حتی اگر شما جملات را به طور کامل تغییر دهید، رفرنس مشترک رسوا می‌کند😊.) درست است که هر دو مقاله مرجع همتا دارند ولی نفر اول با بررسی چند مقاله به این متون دست یافته ولی نویسنده مقاله دوم فقط از روی دسترنج نفر اول متن را از آن مقالات آورده است . (احتمال این که دو شخص به صورت نا آگاهانه از کار یکدیگر با ترتیب همتا از دو یا سه مرجع استفاده کنند بسیار کم هست.)

راه حل برای رفع پلاجیاریسم :
 1. سعی شود از بخش نتایج و نتیجه گیری مقالات منبع استفاده کنید (نه بخش های دیگر ).
 2.  از بخش مقدمه ، روش و بحث هر مقاله “فقط یک مطلب با یک رفرنس” را مجاز به استفاده هستید . (نهایتا در صورت اجبار؛ دو مطلب با فاصله یا ترتیب متفاوت).

 

نتیجه گیری:
 • با کمی صرف زمان ، استفاده از تعداد مقالات بیشتر (روش و نتیجه آن‌ها و برداشت بسیار کوچکی از بخش ها دیگر ) ،  درک و تجزیه تحلیل مقالات و نگارش مطالب به زبان و نگارش خود ثمره‌ی تلاش‌های خود را در نوشتن مقاله از بین نبریم.

 

🖋به نوشتار : دکتر سجاد اشتیاقی

 


 

سردبیر (Editor-in-chief) در یک مجله علمی،  مرکز ثقل فعالیت های مجله است. تعین داوران مناسب / رابطه با داورها و ویراستار(ان) / ارتباط با مولف به منظور انتقال نقطه نظرها ،  از وظایف سردبیر است. بی توجهی به این موضوع مهم گاهی منجر به ایجاد بی اخلاقی‌هایی می‌‌شود که ممکن است به دلیل غفلت سردبیر باشد که نقش آگاهانه و فعالانه ای در این زمینه نداشته است .

 

 

https://ojdanesh.com/1398/8341/نقش-کلیدی-سردبیر-مجله-علمی/

 

تعیین داور از سوی سردبیر ( با توجه به مشاوره با اعضای هیأت تحریریه) امر مهمی است . ممکن است نا آگاهی از نوع روابط افراد در یک تخصص سبب شود که به دلایل روابط دوستانه یا غیر دوستانه داور با نویسنده ، مقاله ای پذیرفته یا رد شود . گاهی ممکن است به دلیل آشنایی داوران با نوع فعالیت های همکاران رشته خود از محتوای اثر یا نوع استنادها ، بتوانند مؤلف (ها) را حدس بزنند . بنابراین ، بی نام بودن اثر هنگام ارسال برای داور را نمی‌توان امری چندان امن و خالی از سوگیری دانست. تصمیم دربارۀ قبول یا رد یک اثر می‌بایست فقط بر مبنای اهمیت، اصالت، شفافیت، و مرتبط بودن موضوع اثر با حوزه عمل مجله باشد ، حتی اگر نتایج یک تحقیق با اندیشه های سردبیر همسو نباشد.

رابط بودن سردبیر بین مولف و داور

سردبیر واسطه‌ای میان داوران و مولف است . توسط او نظر داوران برای مولف فرستاده می‌شود . سردبیر موظف است نظرات تند و اهانت آمیز یا لحن نامناسب داوران را متعادل سازد و نوع پسندیده آن را در اختیار مؤلف بگذارد. سردبیران مجلاّت علمی نقش مؤثری در ارتقاء و رشد اندیشه های علمی دارند و آنچه چنین مسیر رشدی را ناهموار می‌کند نباید مورد تأیید سردبیر قرار گیرد. در ایران، گاه به دلیل اصرار برخی مؤلفان برای دریافت پذیرش مقالۀ ارائه شدۀ خود سردبیران در تنگنا قرار می گیرند و نوعی پذیرش (پیش از گذراندن مرحلۀ داوری) در اختیار مؤلف قرار می‌دهند. با این کار غیر اخلاقی، مولف و سردبیر هر دو مقصر هستند ، زیرا ممکن است نتیجه داوری به گونه‌ای متفاوت با پذیرش ارائه شده باشد، که این امر خود کدورت هایی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند .

تنها چیزی که می‌تواند در مرحله پیش از داوری در اختیار مؤلف قرار گیرد “اعلام وصول”می‌باشد . هر چند ممکن است چنین سندی برای مولف کارساز نباشد.
در مجموع باید گفت که آنچه سردبیر برای مؤلف می‌فرستد چیزی جز نقطه نظرهای داوران نیست. هر گونه اصلاح، تعدیل، یا عدم ارسال برای مؤلف نیز حاصل نظر داوران خواهد بود. هر گاه داوری طی مدّتی تجربۀ کاری با مجله‌ای خاص قادر به تحقق خواسته‌های مجله نبود یا برای این کار مناسب تشخیص داده نشد ، می توان از داور(های) دیگری استفاده کرد.

اهمیت مسئولیت پذیری داوران

برخی داوران به دلیل شهرت و دقت در انجام کار در مجلات مختلفی فعالیت می‌کنند . ممکن است به دلیل اشتغال به برخی کارهای پژوهشی خود نتوانند زمان و فرصت تعیین شده را رعایت کنند . بنابراین در رابطه میان سردبیری و داوری زمان بسیار تعیین کننده است . تأخیر بیش از حد در ارائه نظرات می‌تواند به مولف و سردبیر صدمه بزند . مؤلف انتظار دارد مقاله‌اش در مدتی معقول به چاپ برسد و سردبیری مجله هم که ناگزیر است زمان مشخصی را برای برنامه ریزی نشر و رعایت فاصله تعریف شده شماره های مجله رعایت کند. قبول مسئولیت داوری برای زمانی مشخص نوعی تعهّد اخلاقی است و رعایت نکردن آن نوعی بی اخلاقی از سوی داور است ، ولی مولف این گونه بی اخلاقی ها را به سازمان مجله، به ویژه سردبیری نسبت می‌دهد که این امر خود نوعی بی اخلاقی مضاعف از سوی حوزه داوری است.

با وجود داوری‌های مناسب احتمالا دارد در فرایند نشر ،  پس از چاپ هر اثر هرگونه لغزش صوری _ محتوایی و اخلاقی را به سردبیری نسبت دهند . همین امر مسئولیت سنگینی را بر دوش سردبیر می گذارد. در واقع، کنترل کیفیت نهایی با سردبیر است و داوران هر که باشند و به هرصورت که عمل کرده باشند وظایف سردبیری برای تصمیم گیری نهایی در مورد مقاله ایجاب می کند که مقاله را از جهات مختلف مورد توجه قرار دهد که موارد زیر از آن جمله اند:

اهمیت پرهیز از ارسال مقاله به چند مجله به طور همزمان

مجلات همواره می‌خواهند مقاله هایی را انتشار دهند که نخستین بار برای آن‌ها فرستاده شده است. سردبیر از راه های مختلفی برای کشف اصالت مقاله استفاده می‌کند. گاه مؤلف چند نسخه از مقاله خود را همزمان برای چند مجله می‌فرستد و به اصطلاح می‌کوشد تا از این طریق احتمال چاپ مقاله خود را افزایش دهد. این امر نوعی بی اخلاقی از سوی مولف است و پیامد آن به مجلات نیز زیان می‌رساند. ممکن است دو مجله بدون اطلاع از این امر، به چاپ مقاله ای واحد اقدام کنند. معمولاً این امر را ناشی از سهل انگاری سردبیران می‌دانند . به همین دلیل لازم است سردبیر با برقراری ارتباط با مجلات هم تخصص خود تلاش کند در دام چنین فریبکاری های برخی مؤلفان گرفتار نشود .

تلاش سردبیر برای مقابله با بی اخلاقی از سوی مولف

سردبیر باید توجه داشته باشد ک چاپ مکرر یک اثر به شکل مقاله‌های متفاوت احتمال دارد در مراتب مختلف تکرار باشند . ممکن است مقاله‌ای با تغییرات اندک در عنوان و یا برخی اجزای نوشته قبلاً به چاپ رسیده باشد . البته شاید این امر الزماً در مجلات هم تخصّص صورت نگرفته باشد. گرچه ردیابی چنین امری به راحتی میسّر نیست . اما با تلاش سردبیری احتمال جلوگیری از این گونه بی اخلاقی ها افزایش می‌یابد . شاید مقاله‌ای به دو زبان مختلف نوشته شده باشد . گرچه برای درک و فهم مخاطبان متفاوت صورت گرفته لیکن نوعی تکرار محسوب می شود و از نظر اخلاق علمی پذیرفته نیست. زیرا تنها تفاوت در زبان نگارش است . برای جلوگیری از این امر معمولاً نسخه‌ای از کارنامه علمی مولف را درخواست می‌کنند تاشاید با مراجعه به سوابق بتوانند از عدم تکرار اطمینان یابند.

رسانه‌های عمومی بسیار مشتاق هستند تا مطالب علمی جدید را منعکس کنند که این امر به شکل های مختلفی صورت می گیرد:

 • چاپ مقاله‌ای تعدیل شده از اثر علمی در مجله‌هایمجله‌های عمومی
 • برگزاری مصاحبه با صاحب اثر
 • برگزاری نشست هایی در زمینه مورد بحث در اثر علمی . 

سردبیر بایستی مولف مقاله را مکلّف کند که بازگشایی اندیشه مطرح شده در اثر و بیان آن در رسانه‌های عمومی را موکول به چاپ اثر در مجله خود کنند تا به اصالت مقاله خدشه‌ای وارد نشود . این امر هم در رسانه های سنتی و هم در رسانه های الکترونیکی اهمیت دارد .

سرقت ادبی

از موارد دیگری که سردبیری مجله علمی باید با دقت به آن بپردازد، مسئله سرقت‌ادبی است که در مقالات علمی –متأسفانه– اندک نیست. سرقت ادبی آن است که اندیشه ای از متون پیشین استخراج گردد و بدون ذکر مأخذ به گونه‌ای ارائه شود که گویی متعلق به مؤلف مقاله است. این امر در واقع نوعی منحرف کردن ذهن مخاطب است تا اندیشۀ از پیش موجود را محصول ذهن خود وانمود کنیم .

 


 

فرآیند سابمیت مقاله به دو روش سیستم مکانیزه سابمیت و استفاده از ایمیل

 

▪︎سیستم مکانیزه سابمیت : بعضی از مجله‌ها سیستم ارسال مکانیزه‌ دارند . مثلا ژورنال‌های گروه امرالد دارای سیستم پیشرفته‌ای هستند که در آن ابتدا نام کاربری و کلمه عبور را دریافت می‌کنید ، سپس وارد صفحه مربوط به خود شده و مراحل را به نوبت طی کرده . در نهایت یک کد یا سابمیت نامبر دریافت می‌کنید که از آن پس برای هر نوع مکاتبه و انجام تغییرات برای مقاله از آن کد استفاده می‎کنید. هر عملیاتی که از طرف ژورنال بر رو مقاله انجام شود ؛ در این سیستم ثبت می‌گردد و شما می‌توانید مقاله خود را ردیابی کنید.

 

▪︎استفاده از ایمیلدر این نوع سابمیت از ایمیل مجله استفاده می‌شود تا مقاله‌ای که دقیقا مطابق با راهنمای ژورنال تهیه شده است را  برای مجله ارسال نمایید . در برخی مجلات پس از ارسال ایمیل ، برای مقاله‌ی شما یک کد یا همان سابمیت نامبِر در نظر گرفته می‌شود و شما هر بار از طریق آن می‌توانید با ادیتور مقاله خود مکاتبه کنید .

*استفاده از هر کدام از این روش‌ها به معنای اعتبار بیشتر یک مجله نیست و بستگی به امکانات مجله دارد.

 

https://ojdanesh.com/1398/8249/سابمیت-مقاله-در-ژورنال-ها/

 

▪︎ مِنیو اسکریپت (manuscript) : مقاله‌ای که سابمیت کرده‌اید و هنوز داوری و  چاپ نشده باشد “منیو اسکریپت” یا دست‌نویس محسوب می‌شود . مقاله در صورت چاپ در یک مجله بعد از داوری paper یا Article خوانده می‌شود.

▪︎منیو اسکریپت نامبر (manuscript NO) : شماره‌ای است که به مقاله ارسالی به ژورنال اختصاص داده می‌شود و شما می‌توانید از آن برای مکاتبات خود با مجله یا پیگیری وضعیت مقاله استفاده کنید.این عبارت می‌تواند عدد یا ترکیبی از عدد یا حرف باشد که به آن Manuscript ID گفته می‌شود.

▪︎ انواع روش‌های سابمیت مقاله به ژورنال ها :

1_ در این روش، مجلاتی که در این پایگاه نمایه شده‌اند مقالات پذیرفته شده و چاپ شده خود را به صورت مستقیم به این پایگاه ارسال می‌کنند . مولف در ارسال آن‌ها نقشی ندارد.

2_ برخی از ژورنال‌ها تنها تعدادی از مقالات را  که خود انتخاب می‌کنند به پایگاه پابمد ارسال می‌کنند. در این روش، مؤلف معمولاً باید از ادیتور آن مجله درباره اینکه آیا مقاله او را برای انتشار در پابمد انتخاب خواهد کرد یا خیر سوال کند و یا از آن‌ها درخواست نماید تا مقاله را در این پایگاه منتشر سازند.

3_ خود مؤلف ، مقاله نهایی داوری شده خود را به سیستم NIHMS آپلود کرده و برای انتشار آن در پایگاه پابمد به این سیستم ارسال می‌کند.

4_ در روش چهارم ناشر ، سابمیت مقاله داوری شده به سیستم NIHMS را شروع کرده و مؤلف با تکمیل فرآیند آن ، مقاله را به این سیستم ارسال می‌کند.

 

برای سابمیت مقاله به روش‌های 1 و 2  ادیتور مجله ، فایل XML مقاله را به پایگاه ارسال می‌کند که شامل همه جدول‌ها ، شکل‌ها و اطلاعات دیگر مقاله است. در این مرحله بهتر است مؤلف به ناشر یادآوری کند تا به بررسی فرم کپی رایت و پر کردن آن توجه کنند تا مشکلی پیش نیاید. مقالات ارسال شده از سوی ناشران توسط کارکنان نشریه بررسی می‌شود . سرانجام مقاله بعد از تایید در این پایگاه انتشار داده می‌شود. همچنین برای سابمیت مقاله در روش‌های 3 و 4 نیز  مولف یا ناشر متن مقاله را که در قالب فرمت Word ، PDF و یا فرمت‌های دیگر است را به همراه تمامی جداول و اشکال به سیستم NIHMS ارسال می‌کند.کارکنان سیستم NIHMS فرمت مقاله را به فرمت خود پایگاه پابمد تغییر می‌دهند و از مولف می‌خواهد تا مقاله خود را در فرمت جدید تایید کند.

 •  بعد از تایید مقاله از سوی مولف، مقاله در پایگاه پابمد درج می‌شود.
 •  مقاله‌ای که انتشار آن‌ توسط ناشران در پایگاه پابمد قطعی باشد بایستی سریعا بعد از پذیرش توسط ژورنال به پایگاه پابمد ارسال گردد.
 • مقاله ارسال شده به پابمد بعد از گذشت ۱۲ ماه در این پایگاه دردسترس خواهند بود.

 

▪︎ تفاوت اکسپت مقاله با سابمیت مقاله

اکسپت که به معنای پذیرش می‌باشد درحقیقت مرحله نهایی کار است. یعنی اینکه ژورنال مورد نظر مقاله شما را برای چاپ پذیرفته است.

مراحل اخذ اکسپت، با سابمیت شروع می‌شود . کار به این صورت است که پس از سابمیت، مقاله شما در صورت پذیرش اولیه برای اکسپت نهایی، به‌صورت کاملاً دقیق توسط داور/ داورانی مطالعه و بررسی می‌شود که این کار زمان‌بر است و در صورت نداشتن ایراد های اساسی و پذیرفته شدن توسط داوران، ممکن است در چندین نوبت برای اکسپت نهایی ایراداتی به آن تعلق گیرد که شما به‌ عنوان یک محقق باید آن را اصلاح و مجدداً ارسال نمایید.

در برخی ژورنال‌ های معتبر مانند اسکوپوس برای این امر از روش پییر ریویو استفاده می‌شود . در کل فرایند داوری برای اکسپت در ژورنال‌های معتبر مانند ISI زمان‌بر است البته برخی از ژورنال‌ها در ازای دریافت مبلغی مراحل داوری و اکسپت را تسریع می‌کنند .

 

 


 

بسیاری از محصولات آرایشی بخصوص اسفنج های آرایشی که تاریخ انقضای آن‌ها گذشته است و افراد به طور مرتب آن‌ها را تمیز نمی‌کنند ، محل تجمع گروهی از باکتری های مضر از جمله استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کولای(E.coli) خواهد بود . استفاده از لوازم‌آرایشی در حمام ، توالت عمومی و مسافرت با ماشین ، قطار و هواپیما به محصولات آرایش و ابزارهای زیبایی مرتبط فرصت های زیادی برای جمع آوری باکتری های مضر می‌دهد.

https://ojdanesh.com/1398/8159/اسفنج-های-کثیف-آرایشی-پناهگاه-باکتری‌-ها-باکتری/

 

میلیون ها نفر در سراسر جهان برای تقویت ویژگی های خود و بیان شخصیت خود از آرایش استفاده می‌کنند.

 • براساس داده های اخیر ، از ماه مه 2017 تا کنون :
 • 31٪ از افراد در سنین 18 تا 29 سال
 • 41٪ از افراد بین 30 تا 59 سال
 • 35٪ از افراد در سن 60 سال و بالاتر از آن روزانه در ایالات متحده آرایش می کنند. .

ماندگاری وسایل آرایشی

کلیه محصولات آرایش دارای “ماندگاری” هستند که در آن دوره‌ی ماندگاری بطور معمول بی خطر و قابل استفاده هستند .

مدت زمان ماندگاری برای هر محصول متفاوت است . تمام محصولات آرایشی در فروش باید اطلاعات ماندگاری را که “دوره زمانی بعد از باز شدن” نام دارد بر روی بسته‌بندی های خود داشته باشند.  معمولا قانون و مقررات اصولی نیز وجود ندارد که برای لوازم آرایشی و بهداشتی (از جمله آرایشی‌ها ) مدت ماندگاری خاص و یا داشتن تاریخ انقضا بر روی برچسب‌های آن‌ها بخواهد. در نتیجه تولید کنندگان می توانند از اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که یک محصول آرایش در آن بی خطر است ، به مصرف کنندگان اطلاع ندهند. بسیاری از مصرف کنندگان لوازم آرایشی برای استفاده از محصولات آرایشی دارای ابزارهای ویژه‌ای مانند برس و اسفنج هستند. این ابزارها نیز به راحتی می توانند زیستگاه بسیاری از باکتری های مضر باشند . اما هنوز هم بسیاری از کاربران از تمیز کردن آن‌ها به همان اندازه که لازم است غفلت می‌کنند.

حضور باکتری ها در 70 تا 90 درصد محصولات آرایشی

بر اساس یک مطالعه جدید از دانشکده زندگی و علوم بهداشتی از دانشگاه استون در انگلستان :  محصولات و ابزارهای آرایشی ممکن است دارای باکتری های خطرناک  باشند . در این تحقیقات نمونه هایی از 467 محصول زیبایی را که کاربران انگلستان اهدا کرده اند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد شد .

پیش از این ، محققان به ترتیب باکتری های (S. aureus) و (E.coli) و(Citrobacter freundii) را یافتند که هر باکتری به ترتیب مرتبط با عفونت های پوستی ، مسمومیت غذایی و عفونت ادراری (UTIs) هستند.

بیشتر آلاینده های آرایشی استافیلوکوک یا میکروکوک هستند . انتروباکتریاسه ها نیز در هر نوع محصول مشاهده شده است که شیوع آن به ویژه در اسفنج های آرایشی به میزان 5/26٪ وجود دارد.

اسفنج های آرایشی بیشترین میزان آلودگی به قارچ‌ها را با 56 تا 90 درصد نشان می‌دهند .

مردم اغلب به هنگام استفاده از وسایل آرایشی اسفنج های آرایشی را مرطوب می‌کنند تا بتوانند آرایش را با آن‌ها اعمال کنند. اما با این کار سطوح رطوبت زمینه رشد را برای قارچ ها فراهم می‌کند.برخی از بالاترین میزان آلودگی های باکتریایی بخصوص انتروباکتریاسه (Enterobacteriaceae) در لک های لب نیز وجود دارند که رژلب ها بیشترین میزان آلودگی را نشان می دادند . در میان افراد شرکت کننده در تحقیق که محصولات خود را برای محققین ارسال کرده اند ، تنها 6.4٪ از محصولات زیبایی تاکنون تمیز کاری شده بودند. افراد معمولاً حدود 3/27 درصد از محصولات زیبایی به ویژه خط چشم را در حمام ها و توالت ها استفاده می‌کنند که می‌تواند منجر به آلودگی با ماده مدفوع شود. مسئله نگران کننده این است که بسیاری از مردم ، 28.7 درصد از محصولات آرایشی خود را روی زمین رها می‌کنند که باعث تجمع باکتری های زیادی در محصولات‌آرایشی می‌شود .

بنابراین ممکن است مشکلاتی در سلامتی افراد ایجاد شود . خصوصاً برای افراد مبتلا به نقص ایمنی که بیشتر مستعد ابتلا به عفونت هستند. مراقبت های بهداشتی ضعیف مصرف کنندگان هنگام استفاده از لوازم آرایشی بسیار نگران کننده است . به آن فکر کنید وقتی که باکتری هایی مانند E.coli (باکتری مرتبط با آلودگی مدفوع ) بر روی محصولاتی پرورش یافته باشد . برای کمک به آموزش مصرف کنندگان و صنعت آرایش به طور کلی درمورد لزوم شستشوی برس‌های آرایشی به طور مرتب و خشک کردن کامل آنها و همچنین خطرات استفاده از آرایش فراتر از تاریخ انقضا باید اقدامات بیشتری انجام شود .

 


 

محققان ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان خود را صرف کار پژوهشی می‌کنند. پس از پایان یافتن این تحقیقات علمی، قدم بعدی معرفی اطلاعات جدید به دست آمده و مستند کردن آن به شکل یک مقاله‌علمی و چاپ مقاله در مجله های علمی مختلف است. حتی اگر شما محقق درجه یک باشید که چندین مقاله‌علمی به چاپ رسانده باشد ، باز هم جمع آوری اطلاعات و مستند کردن آن در یک مقاله‌علمی کار بزرگ و پرپیچ و خمی است. آماده سازی متن اولیه یا دست نوشته به خودی خود یک کار چالشی است ، بخصوص اگر بخواهید برای اولین بار این کار را انجام دهید و به زبان انگلیسی نیز تسلط نداشته باشید.

آماده کردن نمونه اولیه و هماهنگ کردن آن نیز با سایر نویسندگان و بررسی توسط اساتید، از مراحلی هستند که پیچیدگی کار چاپ مقاله را بیشتر می‌کنند.

https://ojdanesh.com/1398/8117/نکات مهم برای چاپ مقاله در مجله معتبر/

ویراستاری

وقتی مرحله اولیه نگارش مقاله به پایان رسید و شما نمونه اولیه از دست نوشه خود را دارید، با انتخاب یک شرکت خدمات ویراستاری تخصصی مقالات علمی می‌توانید زمان زیادی برای خودتان ذخیره کنید. شرکت‌های ویرایش تخصصی، به اصطلاح مقاله‌ی شما را صیقل می‌دهند. ویرایش موجب می‌شود مقاله شکل و فرم بهتر و زیباتری بگیرد و مهم‌تر از همه بی نقص شود. این شرکت‌ها مقالات شما را توسط اشخاصی که کاملا به موضوع آن آگاه هستند ویراستاری می‌کند.

برخی مواقع کار ویراستاری در چند مرحله انجام می‌گیرد. علاوه بر این‌ها پس از ویرایش تخصصی نوبت به نمونه خوانی می‌رسد. در تمام این مراحل هر بار مقاله‌علمی شما شکلی بهتر و کیفیتی بالاتر خواهد گرفت و برای چاپ در مجله آماده خواهد شد. به عنوان یک نویسنده ممکن است شرکت‌های مختلفی برای خدمات آنلاین ویراستاری بیابید. اما بعنوان یک محقق، باید به دنبال شرکتی بگردید که تخصص آن در زمینه ویرایش مقالات علمی و چاپ مقاله در مجلات است.

انتخاب مجله مناسب برای چاپ

بسیاری از مقالات به این دلیل رد می‌شوند که موضوع آن‌ها در محدوده موضوعات ژورنال مورد نظر نیست. هر ژورنالی مخاطب خاص خود را دارد و اگر مقاله‌ی شما برای آن مخاطب مناسب نباشد، رد خواهد شد. این نکته‌ایست که بسیاری از محققان در نظر نمی‌گیرند.

هنگامی که می‌خواهید برای چاپ مقاله‌ی خود مجله‌ای انتخاب کنید، حوزه موضوعات آن را بررسی کنید.

به صفحه «درباره ژورنال» یا «اهداف و محدوده‌ها» بروید و آن را کامل مطالعه کنید. ببینید که آیا :

• این مجله مناسب چاپ‌مقاله شما است؟

• موضوع مقاله‌ی شما در دسته بندی موضوعات آن قرار می‌گیرد؟

• از همه مهم‌تر آیا مقاله‌ی شما روی این مجله مخاطبی خواهد داشت؟

خواندن برخی از مقالات چاپ شده در مجله نیز می‌تواند کمک بسیاری در شناخت مجله و موضوعات آن ارائه دهد.

استفاده از خدمات ویراستاری مقالات علمی

چه قبلا مقاله‌ای به چاپ رسانده باشید یا یک محقق تازه کار هستید، بسیار مهم است که مقاله‌ی شما توسط ویراستاران حرفه‌ای و تخصصی بررسی شود. ویراستاری تخصصی مقاله‌ی شما موجب می‌شود مقاله نهایی کاملا بی نقص باشد. ویرایش تخصصی به روی نکات گرامری، ساختار جملات، دستور زبان و موارد این چنینی صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، موضوع علمی نیز از دید مخاطب بررسی می‌شود و اگر نامفهوم بود با هماهنگی نویسنده اصلاح می‌شود تا برای مخاطبان بیشتری قابل فهم باشد. چرا که در نهایت یک محقق می‌خواهد مقاله‌ی علمی او توسط اشخاص بیشتری خوانده شود، بنابراین مهم است که نگارش مقاله از نظر دستوری نیز طوری باشد که برای افراد بیشتری قابل فهم باشد. همچنین، یک ویرایش تخصصی تضمین می‌کند مقاله با توجه به دستورالعمل ارائه شده توسط ژورنال، نوشته شده است و فرمت کاملا صحیحی دارد. بنابراین زمانیکه مقاله‌تان توسط ویراستاران حرفه‌ای بررسی می‌شود، احتمال چاپ مقاله نیز بالاتر می‌رود.

تهیه کاورلتر متقاعد کننده برای معرفی مقاله

تمامی مقالات ژورنالی باید همراه با یک کاورلتر برای مجله ارسال شوند. کاورلتر فرصت شما برای انتقال اهمیت مطالعه علمی و تاثیر احتمالی آن در زمینه تحقیقات دیگر است. یک کاورلتر متقاعد کننده کمک می‌کند مقاله‌ی شما با اعتبار بیشتری معرفی شود. برای نوشتن یک کاورلتر خوب و متقاعد کننده نیز می‌توانید از برخی از شرکت‌های ویراستاری کمک بگیرید.

صبر و شکیبایی در چاپ‌

چاپ مقاله پروسه طولانی است. شما قرار نیست یکی دو روز بعد از ارسال مقاله جوابی دریافت کنید. آماده کردن و ارسال مقاله برای مجله از اولین اقدامات است. بعد از این مراحل، مقاله شما تازه وارد روال چاپ در مجله شده است. حال نوبت به سردبیر و منتقدان می‌رسد که متن را کاملا بررسی کرده و نظرات و انتقادات خود را ارائه کنند. مراحل چاپ و انتشار مقاله در یک ژورنال گاهی ممکن است چند ماه طول بکشد. کسی نمی‌خواهد بعد از این مراحل طولانی، مقاله‌اش توسط سردبیر رد شود ، بنابراین بسیار مهم است که بدانید چه چیزهایی موجب رد شدن مقاله علمی شما خواهد شد و با رعایت این اصول مقاله علمی بهتری ارائه دهید.

 تغییرات در نوشته و اهمیت ویرایش

حتی اگر مقاله شما رد نشود نیز باید این انتظار را داشته باشید که سردبیر و منتقدان از شما بخواهند قسمت‌هایی از مقاله را تغییر دهید. بنابراین پس از دریافت پاسخ از سوی سردبیر مجله، کاملا به نکاتی که گفته شده دقت کنید و سعی کنید تا جای ممکن انتقادات را پذیرفته و تغییرات مورد نظر را در متن خود اعمال کنید. به نظرات منتقدان اهمیت بدهید تا بتوانید مقاله بهتری به چاپ برسانید. این تغییرات ممکن است مربوط به نکات ویرایشی ساده باشد، یا شاید منتقدان از شما بخواهند اطلاعات قسمتی از مقاله را تغییر داده یا تکمیل کنید. خیلی نادر است که یک مقاله در مرحله اول ارسال به مجله، مورد تایید قرار بگیرد و هیچ اصلاحیه‌ای لازم نداشته باشد.

     چاپ‌مقاله در مجلات معتبر برای محققان از اهمیت بالایی برخوردار است.

روال این کار کمی پیچیده و زمان بر است. بسیار مهم است که پیش از ارسال مقاله و برای جلوگیری از اتلاف وقت، مقاله توسط ویراستاران تخصصی بررسی و عیب یابی شود. همچنین ویرایش تخصصی یک مقاله به بهبود کیفیت علمی آن نیز کمک می‌کند.

پروژه سرای اوج دانش به پژوهشگران عزیز خدماتی در ویرایش تخصصی و انجام پروژه‌های علمی در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد، همچنین در زمینه ترجمه مقالات انگلیسی نیز می‌تواند به محققان کمک کند تا مقالاتشان را در مجله مورد نظرشان به چاپ برسانند.

  

شیوه ی مرجع نویسی در فهرست منابع مقاله های خارجی و مقاله های فارسی چگونه است ؟

 

https://ojdanesh.com/1398/7920/مرجع نویسی مقاله ها/

 

ترتیب نوشتن مرجع در مقالات خارجی  :

نام خانوادگی نویسنده ، فاصله ، حرف اول نام کوچک نویسنده ، نقطه ، سال انتشار ( داخل پرانتز ) ، نقطه . عنوان مقاله ، نقطه ، نام مجله مورد نظر ( با حروف ایتالیک ) ، کاما ، شماره جلد ، شماره مجله ( داخل پرانتز ) ، کاما ، شماره صفحه ، نقطه .

 

نکته :

• اگر تعداد نویسندگان 6 نفر و یا بیشتر باشد ، برای بقیه “et al” ذکر می شود .

• بین نام نویسندگان کاما آورده می شود .

 

در خصوص مقاله هایی که برای انتشار در مجله خارجی پذیرفته شده‌اند  ولی به چاپ نرسیده باشند در صورت مشخص بودن شماره ی مجله ، می ­توانیم آن را نوشته و در پایان بدون ذکر شماره صفحه در داخل پرانتز عبارت ” In press ” را بیاوریم .

 

ترتیب نوشتن مرجع در مقالات فارسی :

نام خانوادگی نویسنده ی مقاله ، کاما ، حرف اول نام کوچک نویسنده ، دو نقطه  ، عنوان مقاله(داخل گیومه) ، نقطه . نام مجله ، دو نقطه ، سال مجله ، کاما ، شماره تسلسل مجله  ، کاما ، شماره صفحه  ، کاما ، سال انتشار ، نقطه .

در مورد مقاله‌هایی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده اند اما هنوز به چاپ نرسیده باشند ، در صورت مشخص بودن شماره ی مجله ، می توانیم رفرانس مربوطه را نیز بیاوریم . در این حالت شماره ی صفحات قید نمی شود .

همچنین  عبارت « در حال چاپ » نیز در انتهای رفرانس درج می شود .

 

✍🏻درمورد نرم افزار رفرنس نویسی مندلی نیز  بخوانید 

 


 

چگونه درباره یک موضوع فارسی ، مقاله انگلیسی جدید جستجو و پیدا کنیم؟

• آشنایی با ساینس دایرکت

 

https://ojdanesh.com/1398/7902/جستجو مقاله انگلیسی برای موضوع فارسی/

 

در این مطلب قصد داریم تجربه و روش و درستی را برای جستجو به شما بگوییم تا در کمتر از 5 دقیقه یک جستجوگر ماهر شوید!

می‌دانیم که برای کسب مهارت کمی زمان لازم است ، اما نقطه شروع خوبی خواهد بود و معمولا سوالات بسیاری در این زمینه پرسیده می‌شود .!

مثلا:
” سلام من یک مقاله انگلیسی در مورد بررسی اثرات زلزله بر خطوط لوله نفت و نقش آن در آسیب‌های اجتماعی رو میخواستم ،لطفا راهنمایی کنید.”

در پاسخ به این گونه سوالات ، توصیه می‌شود از دو روش زیر استفاده کنید:

1- یافتن کلمات تخصصی به لاتین

پیش از همه ، کلمات عنوانی را که دارید، به لاتین پیدا کنید . توجه ! عنوان را ترجمه نکنید ، تنها کلمات کلیدی عنوان فارسی را به انگلیسی پیدا کنید.

• مستحضر باشید که کلمات تخصصی هستند و نباید اشتباه کنید.

استاد راهنما بهترین شخص برای راهنمایی شما در این ترجمه خواهد بود و از ایشان بخواهید در این هنگام کمک شما باشد.

• یادتان باشد برای یک نتیجه خوب در جستجو شما نبایستی جمله و عبارت را سرچ کنید. فقط کلمه! این هنر شما است که بعد از پیدا شدن نتیجه جستجو ببینید:

• کدام عنوان مقاله مرتبط با عنوان کار شماست.

• اگر مقاله‌ای نزدیک با موضوع خود پیدا کردید ، سریع روی مجله مربوطه تمرکز کنید، شاید مقاله های دیگری نیز داشته باشد و سرچ خود را به آن مجله اختصاص دهید.

• این هنر شما است که وقتی یک کلمه نتیجه نمی‌دهد بتوانید از ترکیب دو کلمه به هدف خود برسید.

• اگر یک کلمه خاص جواب نداد، جستجو را با کلمه دیگری ادامه دهید.

چکیده مقالات را بخوانید، شاید مرتبط بود!

• های لایت‌های مقالات (قسمت های برگزیده مقاله) که امروزه کنار نتایج جستجو می‌آید هم می‌تواند کمک کند.

• اگر یک پایگاه مثل ساینس دایرکت برای هدف شما مناسب نیست و نتایج خوبی نمایش نمی‌دهد پایگاه را عوض کنید . مثلا از اشپرینگر و یا آی‌.تریپل‌.ای و صدها پایگاه دیگر استفاده کنید .

درنتیجه جستجو را کلمه به کلمه انجام دهید.
برای این کار می‌توانید از آدرس زیر برای ترجمه کلمات خود استفاده کنید:
http://translate.google.com

 

2- موتورهای جستجو

اکنون که کلمات تخصصی به لاتین را می‌دانید، باید به دنبال یک موتور جستجوی خوب جهت پیدا کردن مقاله باشید.
باید در موتورهای جستجو ، کلمات تخصصی را جستجو کنید.

▪︎گوگل اسکالر

▪︎ساینس دایرکت

توصیه‌ی ما استفاده از موتورهای جستجویی چون گوگل اسکالر ،  google scholar.  و یا استفاده از موتور جستجوی پایگاه ساینس دایرکت : sciencedirect می‌باشد .

اکنون می‌توانید به راحتی با تعداد زیادی مجله مرتبط با زمینه‌ی کاری خودتان آشنا شوید.

 


 

احتمالا اگر قصد پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های خارج از کشور را داشته‌اید با عبارت انگیزه‌نامه یا SOP  آشنا هستید .

انگیزه‌نامه ، نقش کلید ورودی به روال پذیرش را خواهد داشت به نحوی که پذیرش و عدم پذیرش شما ارتباط مستقیم با داشتن یک انگیزه‌نامه یا SOP جذاب و قابل قبول دارد.

داشتن مدرک آیلتس نیز از امتیازاتی است که غالباً برای مهاجرت تحصیلی لازم است. شاید نوشتن یک انگیزه‌نامه خوب اندکی دشوار و استرس‌زا باشد.

اکنون قصد داریم نکاتی اساسی درباره ساختار انگیزه‌نامه ، باید و نباید‌‌ها ، همچنین راهکارهایی برای ارائه موثر و قابل قبول انگیزه نامه را بیان کنیم ، تا با عبور از این مرحله مهم بتوان شانس بالاتری برای دریافت پذیرش تحصیلی داشته باشید.

 

https://ojdanesh.com/1398/7794/sop-یا-انگیزه‌نامه-ement-of-purpose/

انگیزه نامه یا SOP چیست؟

SOP مخفف Statement of Purpose و به معنای انگیزه‌نامه می‌باشد.
هر چند آن‌را با نام‌های دیگری همچون  Cover Letter و یا Letter of Intent نیز می‌شناسند اما SOP نام رایج‌تری برای انگیزه‌نامه می‌باشد.

شاید برای شما سوال باشد که اهمیت انگیزه‌نامه در چیست و چرا داشتن یک انگیزه‌نامه خوب می‌تواند مرز بین شکست و موفقیت در پذیرش تحصیلی باشد.

در پاسخ می‌توان گفت: کلیه سوابق و مدارک شما تنها گذشته شما را نشان می‌دهد اما یک انگیزه‌نامه خوب است که آینده شما را برای کمیته تصمیم‌گیری مشخص می‌سازد.

شما در انگیزه‌نامه ضمن ارائه شرحی بر گذشته خود که مبتنی بر مستندات ارائه شده است، می‌توانید جزییات شخصی‌تری به موفقیت‌ها و حتی شکست‌های خود بیافزایید و از آن مهم‌تر مسیر پیش روی خود را در آینده نیز برای آنان توضیح دهید.

انگیزه‌نامه یا SOP در ابتدا به هیئت تصمیم‌گیری کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت فعلی شما، عوامل تاثیر‌گذار بر حرفه شما و همچنین علایق و برنامه‌های آتی شما داشته باشند.

پس در قدم اول نوشتن آن به منظور نشان دادن اهداف تحصیلی شما می‎‌باشد
•چرا این رشته و این دانشگاه را انتخاب کرده‌اید؟ •دلایلی را که برای خانواده و یا دوستان بیان می‌کنید را فراموش کنید، حقیقت انتخاب شما چیست و چرا می‌خواهید آینده خود را صرف این رشته کنید؟

• سعی کنید دلایل اصلی خود را پیدا کنید و به جذاب‌ترین و تاثیرگذارترین شیوه آن‌را برای نگارش آماده سازید.
• این متن باید ابتدا برای خودتان قانع کننده باشد تا بتواند دیگران را نیز برای انتخاب شما توجیه نماید.
•چرا باید شما به جای دیگری انتخاب شوید؟ پس سعی‌ کنید با شناخت دقیق از نقاط قوت خود، توانایی‌های خود را به کمیته بررسی نشان دهید.

**توجه داشته باشید تنها بخشی از روند پذیرش که به طور کامل در اختیار شما است، نوشتن انگیزه‌نامه است.

 

📌ساختار SOP

شروع
از آنجا که انگیزه‌نامه شما در کنار ده‌ها و شاید صد‌ها انگیزه‌نامه دیگر در اختیار چند تن از اساتید بخش مربوطه قرار می‌گیرد، سعی کنید مطلب خود را با حداکثر گیرایی آغاز کنید.

هر چند باید از مطالب غیر مرتبط با موضع انگیزه‌نامه پرهیز کرد، با این حال سعی کنید اشتیاق خود به تحصیل در موقعیت مورد پذیرش را به خوبی شرح دهید.

شما می‌توانید مطلب خود را با استفاده از  ضرب المثل‌ و یا سخنان الهام بخش (ترجیحا در زمینه تحصیلی مورد نظر) پربارتر نمایید اما فراموش نکنید که مهم‌ترین نکته ، نشان دادن علایق واقعی شما است پس سعی کنید از انگیزه‌های خود در کودکی و شور و علاقه محسوس خود به دانشگاه صحبت کنید.

سابقه‌ تحصیلی

شما باید در این قسمت توجه کمیته‌ پذیرش را به سمت سابقه‌ تحصیلی خود معطوف کنید.

به آن‌ها این اطمینان را بدهید که دانشجوی موفقی خواهید بود. اگر در آزمون‌هایی مطرح نمره خوبی کسب کرده‌اید و یا جزو 5 دانشجوی برتر دانشگاه بودید، آن را ذکر کنید.
اگر نمره‌های ضعیفی در کارنامه دارید، دلیل خود را برای کارکرد ضعیفتان در آن مقطع ارائه دهید و اگر رشته موردنظر شما با رشته‌ی گذرانده شده متفاوت باشد، از تاثیرات مثبت آموزشی آن بر روی رشته انتخابی خود بگویید.

دلایل انتخاب مقصد تحصیلی

دلیل انتخاب رشته، دانشگاه و کشور مقصد را بیان کنید.

برای این کار شما باید اطلاعات زیادی راجع به رشته مورد نظر خصوصا درهمان دانشگاه به دست آورید. بهتر است برای هر دانشگاه SOP جداگانه نوشته شود و این قسمت باید با توجه دقیق به شرایط و امکانات دانشگاه موردنظر نوشته شود. با تملقات زیادی خواننده را خسته نکنید.

تجربیات مرتبط

پس از توضیح پیرامون سوابق تحصیلی خود حال نوبت به توضیح پیرامون تجربیات مرتبط با رشته می‌رسد. تمامی تجربیات مرتبط خود را نام ببرید، از پروژه‌هایتان در کارشناسی سخن بگویید، از کارآموزی، تجربه کار صنعتی، کارگاهی، نشریه‌ها و دیگر فعالیت‌های داوطلبانه که برای ارتقای سطح علمی خود در این زمینه انجام داده اید، بنویسید.

چیزی را به رخ نکشید بلکه تجربیات خود را تحلیلکرده و مطالب مفیدی که از آن یاد گرفته‌اید را مطرح کنید. روش تحلیل تجربیات از خود تجربیات پر اهمیت‌تر است.

اهداف‌

هدف‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را بازگو کنید.

این هدف‌ها باید ارتباط بین پذیرش شما و آینده مورد نظر را به روشنی توضیح دهد. در همین حال آینده شغلی خود را نیز با توجه به اهداف شخصی و رشته مورد پذیرش به بهترین شکل برای هیئت تصمیم گیرنده ترسیم نمایید.

نتیجه گیری
به عنوان نتیجه‌گیری در چند خط درباره مناسب بودن خود برای تحصیل در رشته و دانشگاه مورد نظر و تناسب موقعیت تحصیلی با شخصیت خود توضیح دهید.

تشکر
در پایان از اعضای کمیته برای صرف وقت جهت بررسی انگیزه‌نامه خود تشکر نمایید.

📌باید و نباید‌های SOP

نیازی به وارد کردن اطلاعات شخصی خود مانند نام و یا اطلاعات تماس در انگیزه‌نامه نمی‌باشد. این اطلاعات در رزومه شما موجود است که بی‌شک در اختیار هیئت تصمیم گیرنده قرار گرفته است.

متن خود را محترمانه و رسمی بنویسید اما از نوشتن به صورت ادبی و متکلف خودداری نمایید.
نامی از موسسه و یا شرکتی که در آینده قصد دارید در آنجا مشغول به کار شوید نیاورید. فقط به تحصیل و آینده شغلی به صورت کلی اشاره کنید.

شرایط دانشگاه و پذیرش در محل مورد نظر را در نوشتن انگیزه‌نامه مد نظر قرار دهید.
بیش از اشاره به گذشته و سوابق خود به آینده بپردازید. گذشته شما در رزومه شما مشخص است.

اگر در شرایط اعلام شده از طرف دانشگاه محدودیت خاصی برای SOP اعلام نکرده است، انگیزه‌نامه 500 تا 1000 کلمه‌ای (2 تا سه صفحه A4) می‌تواند استاندارد در نظر گرفته شود.

هر چند استفاده از مشاوره دوستان و یا خانواده می‌تواند در نوشتن انگیزه‌نامه موثر باشد اما همیشه طرح نهایی را با سلیقه خود دو و یا سه بار بازبینی و ویرایش نمایید.

املا، گرامر و نقطه گذاری را بسیار جدی بگیرید. اشتباه در این موارد می‌تواند به عنوان ضعف شما در زبان انگلیسی تلقی شود.
سعی کنید افعال خود را به صورت معلوم به کار ببرید و نه مجهول.

این شما هستید که قرار است آینده خود را بسازید پس فاعل جمله مشخص است و نیازی به استفاده از افعال مجهول نیست.

در پایان با بازبینی مجدد سعی کنید یکپارچگی متن را حفظ کنید. مقدمه، بدنه اصلی و نتیجه‌گیری باید در یک راستا و مرتبط با هم باشد.

•از توضیح چند باره مطالب خودداری کنید ، چون ممکن است حوصله خواننده سر برود.

برای نشان دادن اشتیاق خود از عبارات تکراری استفاده نکنید.

هرگز از نمونه‌های از پیش آماده شده و یا کپی استفاده نکنید. کمیته بررسی با همه این نمونه‌ها آشنایی کامل را دارند و استفاده از این نمونه‌ها شانس شما را برای استفاده از موقعیت تحصیلی به طور کامل بر باد می‌دهد. پس سعی کنید نمونه کامل اختصاصی خود را ایجاد کنید.

 

 


 

برای نوشتن یک مقدمه خوب رعایت چه نکاتی ضرورت دارد؟ 

اهمیت _ بایدها و نبایدها در نگارش مقدمه 

 

https://ojdanesh.com/1398/7785/مقدمه در مقاله چه نکاتی را شامل است/

* پیش‌زمینه

همانند یک فیلم خوب ، اولین وظیفه‌ی مقدمه انتخاب صحنه است !!
انتخاب صحنه مخاطب را در جریان بافت کلی مقاله قرار می‌دهد. مخاطب متوجه رابطه‌ی مقاله با پژوهش‌های قبلی می‌شود.

این بخش، که اولین پاراگراف‌های مقدمه مقاله را تشکیل می‌دهد، می‌تواند تاریخچه‌ی مختصری را از پیش‌زمینه‌ی موضوع روایت کند. سپس درباره‌ی‌ پژوهش‌هایی که از ابتدا تا زمان حال انجام شده‌اند ، بینشی کلی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

در بسیاری از زمینه‌ها، ممکن است این کار حجم زیادی از مقاله را اشغال کند، بنابراین مراقب باشید که تنها به نکات مرتبط با مقاله بپردازید.

*اهمیت

پیش‌زمینه به منطق پژوهش ختم می‌شود و نشان می‌دهد که :

• آیا پژوهش شما مبتنی بر پژوهش‌های پیشین است؟
• آیا به موضوعی که همه از آن غفلت کرده‌اند می‌پردازد؟
• آیا پژوهش‌های قبلی را که نتایج مبهمی داشته‌اند بهبود می‌دهد؟

• مقدمه به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌خواهید این خلأ را پر کنید.

برای این امر باید اهداف پژوهش و روش اجرای آن را تشریح کنید. باید پیش‌بینی کنید که پژوهش‌تان چه تاثیری بر موضوع مورد بحث خواهد داشت و رد یا قبول فرضیه‌ی صفر چه پیامدهایی دارد.

 

*محدودیت‌ها

این بخش از مقاله فضایی است که از همان ابتدا باید ضعف‌های آزمون را بیان کند.
برای مثال، یک آزمون ایده‌آل باید نمونه‌های تصادفی کاملی داشته باشد، اما به دلایلی منطقی، گاهی اوقات این امر میسر نیست.

اگر به خواننده‌ها درباره‌ی این موضوع اطلاع دهید، تا از نقایص پژوهش آگاه باشند، آن‌ها می‌توانند به راحتی در مورد روایی پژوهش قضاوت کنند.

بیان کردن ضعف‌های پژوهش در مقدمه بهتر از شرح دادن آن‌ها در بخش بحث (discussion) است.

 

*فرضیه‌ها

باید فرض‌هایی را که در طول مقاله مطرح کرده‌اید در بخش مقدمه شرح دهید و اصول اولیه‌ی اجرای پژوهش را پیش از شروع آزمون تشریح کنید.

مبنای تمام اپژوهش‌ها مفروضات مقاله است.

 


 

نکات بسیاری در هرچه بهتر و حرفه‌ای‌تر شدن شغل یک ویراستار در ویرایش وجود داد که رعایت و دانستن آن‌ها کمک شایانی به بهبود فرهنگ نوشتاری خواهد کرد.

رعایت کامل علائم سجاوندی
یکسان‌سازی رسم‌الخط کلمات
ویرایش مشکلات دستور زبانی
رعایت نکات مربوط به تایپ
استفاده از علائم جمع صحیح
پرهیز از شکسته نویسی
توجه به پاورقی‌ها
نقل قول‌ها
فهرست نویسی و پاراگرف‌بندی
توجه به اشکالات تایپی و املایی

 

https://ojdanesh.com/1398/7761/رعایت-نکات-مهم-ویرایش-توسط-ویراستار/

 

📌 رعایت کامل علائم سجاوندی

استفاده از نشانه‌گذاری‌های درست و صحیح به هرچه بهتر خوانده شدن متن شما کمک کرده و آن را تمیز، روان و تاثیر‌گذار می‌کند. حتی در صورت وقت‌گیر بودن نشانه‌گذاری متن (در متن‌هایی با تاکیدات، مکث‌ها، نقل قول‌ها و جداسازی‌های فراوان) نیز آن را رها نکنید .

آگاه باشید که یکی از مهم‌ترین عوامل در خوانش صحیح مطلب و درک مفهوم اصلی موردنظر نویسنده یا مترجم، رعایت همین نکات در ویرایش است.

 

📌یکسان‌سازی رسم‌الخط کلمات

در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات زبان فارسی به این مساله توجه کمتری شده و افراد زیادی اطلاعی از نحوه نوشتار درست کلمات دو بخشی ندارند.

ویراستار حرفه‌ای موظف است با دانش به روز و کامل پیرامون نحوه نگارش این کلمات، تمامی متن را یکسان‌سازی کرده و از اشتباهات رایجی که در نوشتار افراد غیر حرفه‌ای و ناآشنا به زیر و بم‌های زبان پیش می‌آید جلوگیری کند. برای مثال استفاده از کلمات «مهم‌ترین» و «بهترین» به شکل صحیح آن (مهمترین و به‌ترین اشتباه است).

📌ویرایش مشکلات دستور زبانی توسط ویراستار

این نکته زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که متن ترجمه شده باشد و ساختارهای دستورزبانی متفاوت منجر به ایجاد جملاتی شود که در زبان مقصد جایگاهی ندارد. وظیفه ویراستار، کوتاه کردن جملات بدون آسیب به معنی آن است

 

📌رعایت نکات مربوط به تایپ

نیم‌فاصله، به معنای ایجاد فاصله بین کلمات دو بخشی بدون ایجاد فضای خالی در میان آن‌ها است. برای مثال با ایجاد نیم فاصله کلمه دو بخشی «می گذاریم» را شکل درست «می‌گذاریم» نوشته می‌شود.

اصول مربوط به تایپ از جمله نکاتی است که رعایت آن نیاز به تجربه فراوان ویراستار در استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه و همچنین دانش به روز در زمینه ویراستاری آنلاین دارد.

 

📌 شکسته نویسی ممنوع

شکسته‌نویسی از مواردی است که در صورت مشاهده توسط ویراستار بایستی اصلاح شده و متن عاری از وجود آن شود. برای مثال «می‌رم» اشتباه و «می‌روم» صحیح است.

 

📌 استفاده از علائم جمع صحیح

واژگان عربی در زبان فارسی آنچنان دخیل شده که اغلب تمایز و جایگزین کردن آن‌ها با کلمات فارسی هم معنی غیرممکن است، بنابراین می‌بایست از علامت‌های جمع مناسب هر کلمه استفاده کرد. برای مثال «آزمایشات» غلط، و «آزمایش ها» صحیح است.

 

📌توجه به پاورقی ها

مطالبی که در پاورقی یک کتاب عنوان می‌شوند عمدتا شامل مواردی است که از نظر نویسنده نیاز به توضیح بیشتر، ارجاع به منبعی دیگر، بیان نقل قولی مستقیم از فرد یا مرجع مرتبط، نوشتن نام علمی یک مکان، فرد و.. به زبان اصلی و نکاتی از این قبیل می‌باشد.

توجه به صحت بیان مطالب عنوان شده در پاورقی ها و اصلاح اشتباهات پیش آمده همچنین دقت در اعداد ارجاعی هر مورد، از وظایف ویراستار می‌باشد.

📌 نقل قول‌ها

نقل قول به معنی بیان مستقیم جمله و عبارت از یک فرد، کتاب و یا مقاله دیگر است. در هنگام بیان نقل قول لازم است از علامت “” برای قرار دادن مطلب مورد نظر درون آن استفاده کنیم. لازم است ویراستار صحت و سقم عبارت مورد نظر را بطور کامل بررسی کرده تا اشتباهی در نقل مطلب صورت نگیرد.

 

📌 فهرست نویسی و پاراگرف‌بندی

با توجه به مطلبی که مورد ویراستاری قرار می‌گیرد، لازم است فهرست‌نویسی و پاراگراف‌بندی به صورت اصولی به انجام برسد. در مورد پایان نامه و مقالات مروری، فهرست‌نویسی کاملا تخصصی بوده و ویراستار می‌بایست دانش و تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد.

 

📌 اشکالات تایپی و املایی

یکی از آفت‌های بزرگ در هنگام چاپ کتاب و مقالات، غلط‌های املایی و تایپی است که بطور طبیعی در هنگام نوشتن در متن ایجاد می‌شود. ویراستار با دقت و به صورت تیزبینانه این اشکال‌ها را کاملا رفع می‌کند تا خللی به نظام کلی متن وارد نیاید.